Familie Hardemanweb6

Wij zijn familie Hardeman, wonend en werkend op onze boerderij met vrije uitloopkippen en vleeskalveren.
In 1960 kocht opa Henk-Jan Hardeman de boerderij aan de Hopeseweg. In 1983 nam vader Henk-Jan de boerderij over en in 2010 is zoon Harmen in het bedrijf gekomen.

We werken niet alleen samen, we wonen ook samen op het erf. Henk-Jan en Steefje in de ene woning, en Harmen en Corine met hun kinderen in de andere.

In het verleden was de boerderij een typisch Veluws gemengd bedrijf met varkens, koeien en pluimvee. Tegenwoordig is de bedrijfsvoering gespecialiseerd in het houden van vrije uitloopkippen en vleeskalveren.

Er is bewust voor gekozen om als familiebedrijf in te zetten op meerwaarde van het voedsel dat we produceren. Dit in de vorm van extra aandacht voor het welzijn van de dieren, voor de omgeving en het milieu.

Ons bedrijf heeft een beperkte schaalgrootte. Daardoor kunnen we het dagelijkse werk als familie zelf rondzetten. Zo halen we veel voldoening uit het omgaan met de dieren en houden we ook nog tijd over voor onze gezinnen.

Het is onze ambitie om het bedrijf te laten groeien door niet groter te worden. Wel om waar het kan te blijven innoveren op de voor ons belangrijke thema's. Om zo voedsel te produceren op een voor de maatschappij en voor de schepping verantwoordelijke manier.